2013

Šibřinky 2013

Dne 8.3.2013 se v Kralupech nad Vltavou konaly tradiční každoroční Šibřinky, které jsou zde již dlouhá léta velmi populární. Každým rokem se mění jejich téma a letos byl podtitul Cirkus v Sokole.

Účastníci plesu si během večera udělali čas i na dobročinnost a přispěli na biologickou léčbu Aničky. Jednak zde probíhal prodej drobných výrobků, které vyrobily maminka Aničky a paní Hanka Podroužková, které patří za její pomoc a krásné výrobky velký dík. Ručně vyráběné výrobky se tak líbily, že se během večera prodaly téměř všechny. Druhou částí pomoci Aničky byla dražba ručně zdobeného tácu s miskami a podšálky, kterou dělala maminka Aničky Hanka Jurenová. Také zdobený tác měl veliký úspěch a v dražbě se o něj strhla velká „bitva“.

Ples se jako každoročně velmi vydařil, účastníci byli velmi spokojeni, o čemž svědčí i více jak hodinové prodloužení závěru plesu oproti avizované hodině ukončení. Taktéž sbírka pro Aničku byla úspěšná a vybraná částka pomůže Aničce zaplatit další část léčby.