2011

ČARODĚJNICE NEJEN NA ŘECE VLTAVĚ

TJ Sokol Kralupy ve spolupráci s Marinou Vltava Nelahozeves uspořádal 26. dubna 2011 již IV.Čarodějnickou výpravu pro nejmenší děti v doprovodu rodičů.V úterý po Velikonocích bylo vše k výpravě nachystáno, jen to počasí – pravé dubnové – aprílové – zazlobilo tak,že si to někteří rodiče raději rozmysleli a nevydali se vstříc nestálému počasí a dobrodružství se svými dětmi.
Nicméně na Čarodějnickou výpravu dorazilo kolem 80 malých čarodějniček a dalších strašidelných masek v doprovodu rodičů. Dvořákova stezka se změnila v trasu plnou kouzelných stanovišť, kde nechyběly velké čarodějnice a příšery, které si své disciplíny pečlivě střežily. Velmi lákala perníková chaloupka s loupáním perníčků, neposedná čarodějnice i slalom na koštěti. V cíli získali malí účastníci krásnou perníkovou čarodějnici na koštěti a čekalo je opékání buřtíků a dalších dobrot nachystaných v areálu Mariny Nelahozeves. A z čarodějnické výpravy se všichni dostali na palubu výletní lodi, která je povozila nejprve po řece Vltavě, a pak je dovezla až ke kralupskému břehu.
Touto cestou děkujeme za příjemnou spolupráci majitelům Mariny Nelahozeves manželům Koženým a všem jejich zaměstnancům, kteří se na zdárném zajištění akce podíleli. Za finanční přispění patří poděkování městu Kralupy nad Vltavou. Velké poděkování patří všem cvičitelům a cvičitelkám, kteří plnili rozmanité úkoly při výpravě, zejména naší Alici, která celou čarodějnickou výpravu perfektně připravila.

Těšíme se na příští společné akce.