Oba turnusy příměstského tábore jsou již naplňeny!