Za kolik

  I-XII   VI-XII
Dospělí 1600,-  800,-
Děti do 18 let, studující  1000,-  500,-
Ženy na  MD 1600,-  800,-
Důchodci  1000,-  500,-
Cvičitelé a členové výboru  100,-  100,-
Rodinná sleva -100,- Kč na každého dalšího člena
(pouze při zaplacení celého roku)
Nečleni Sokola dospělí  70,- Kč/hod.

Od 1.9.2016 budou dospělí nečleni Sokola platit 70,-Kč/hod.

Od roku 2018 každý člen sokola platí k příspěvku ještě navíc 50Kč,- za sletovou známku.

Příspěvky gymnastika 2017

I-XII
Cvičící 2x týdně 2000,-  (členský příspěvek 1000,- Kč +  oddílový  příspěvek 1000,- Kč)
Cvičící 1x týdně 1500,-  (členský příspěvek 1000,- Kč + oddílový příspěvek 500,-Kč)
VI-XII
Cvičící 2x týdně 1000,-  (členský příspěvek 500,- Kč + oddílový příspěvek  500,-Kč)
Cvičící 1x týdně  750,-  (členský příspěvek  500,- Kč + oddílový příspěvek 250,- Kč)
 Rodinná sleva  -100,- Kč na každého dalšího člena (při platbě na celý rok)

 

Nájemné

Zodpovídá Jana Nová – tel. 605 332 787

Prostor  Sazba (Kč/hod)
Tělocvična  250,-
Zrcadlový sál  170,-
Pro školy za 45 min.  200,-
Venkovní areál  200,-