Strašidelné odpoledne na sokoláku

Posted 31 Říjen, 2017 By Anička

JIŽ PO ČTRNÁCTÉ…

V pátek 20. října se na kralupském sokoláku již po čtrnácté sešli milovníci strašidel, kouzelníků, podzimních skřítků atd., aby společně prožili STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE. Naši obětaví správci Alice s Pepou připravili velice pečlivě a nápaditě 6 soutěžních stanovišť, kde mohla malá i větší strašidýlka zkusit své sportovní soutěžení, zručnost i obratnost. Tak např. většina z malých kouzelnic a černokněžníků zdolávala překážkovou dráhu velmi úspěšně, některým nejmenším byli nápomocni rodiče či prarodiče. Od jeskyně k drakovi se mohly dostat děti pouze pomocí slackline a tady jim vydatně pomáhali mladá strašidla Anička s Lukášem a Tomášem. Ani dlouhá fronta neodradila soutěžící. Na dalším stanovišti hledala strašidýlka v kouzelných lahvích mezi vším možným myšky a také úspěšně. Kdo by se netěšil na tradiční hod na plechovky….všichni se radovali z menší nebo větší trefy. Co by to bylo za strašidelné odpoledne, kdyby tu nebylo zrcadlové bludiště! A u nás bylo a jaké – obrovské a velmi bloudivé! A protože jsme sportovní nadšenci, nechyběl ani slalom s kočárky pro pobavení všech zúčastněných. Soutěžící na každém zdolaném stanovišti získali nalepovací dílek a vytvářeli si tak svého vlastního „ducha“. Nejnápaditější masky či kostýmy byly průběžně odměňovány perníkovou medailí a všichni, kteří úspěšně navštívili 6 stanovišť získali od dospěláckých duchů voňavé perníčky.

Pro zpestření a také zahnání hladových bříšek strašidýlek bylo připraveno občerstvení a pečení buřtíků. Strašidelné odpoledne však vyvrcholilo velkým lampiónovým průvodem všech zúčastněných strašidýlek. Na konci průvodu se světýlky čekala velká milá strašidla s lampionem štěstí, zájemci vyřkli a napsali svá kouzelná přání.

Strašidelného odpoledne se letos zúčastnilo kolem 200 malých strašidýlek, připočítáme-li jejich dospělý doprovod, dostáváme se k číslu nejméně 600 účastníků na sokoláku.

Závěrem patří poděkování všem, co se přišli s námi pobavit a zasoutěžit si. Velký dík patří také všem cvičitelům a cvičitelkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří pomáhali s přípravou a byli nepostradatelnými strašidly na stanovištích.

Příští rok touhle dobou, milá strašidýlka, zase na viděnou…

Za T.J. Sokol Kralupy Iveta Bendíková

img_7376-2

 

   

TABATA

Posted 27 Říjen, 2017 By Anička

Nedělní hodiny TABATY se z objektivních důvodů ruší. Děkujeme Vám za pochopení.

   

Kralupská cvičební sobota 7.10.2017

Posted 10 Říjen, 2017 By Anička

V sobotu 7.10. 2017 se v naší sokolovně konal tradiční podzimní seminář pod názvem: Kralupská cvičební sobota v sokole. Seminář byl rozdělen do 3 částí a hodiny vedly šikovné lektorky.

V první části semináře nás 20 cvičitelek cvičilo pod vedením velmi milé a šikovné lektorky Pavlíny Rodrové, která nám ukázala hodinu s názvem Brazilský zadeček, kde potrápila nejen naše hýžďové svaly. Na lekci brazilského zadečku navazovala ukázka cviků s novými pomůckami. Pavlína si pro cvičitelky připravila velmi pestrý zásobník cviků s novinkami jako je např.: togu brazil (zelení ježečci), flowtonic (podivná klouzavá kolečka) a gymstick. Poslední částí tohoto cvičebního bloku byla hodina pod názvem „Zdravá záda“, kde jsme si vyzkoušely různá posilovací i uvolňovací cvičení v oblasti zad.

Po krátké obědové pauze následovala posilovací hodina naší domácí (sokolské) cvičitelky Romany Bešťákové s lekcí TABATY (japonský zabiják). Kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušely efektivní metodu intervalového funkčního tréninku, při které se využívají časovače (timery) a specifická motivační hudba.

Seminář jsme zakončily tanečními choreografiemi při lekci Salsation od usměvavé Ivety Žďárské. Musím podotknout, že seminář se letos opět vydařil. Odnesly jsme si nejen mnoho nových poznatků cviků a nápady do svých hodin, ale také dobrou náladu. Chtěla bych poděkovat jak všem zúčastněným cvičitelkám, tak i skvělým lektorkám a těším se opět příště.

 

Anna Bendíková,

místonáčelnice TJ. Sokol Kralupy n. Vlt.

 

               img_7127

   

Srdečně vás zveme na strašidelné odpoledne

Posted 22 Září, 2017 By Anička

halloween_plakatek