Zdravotní TV

Všechny cvičitelky využívají pomůcky – overbaly, gymbaly, tyče, švihadla, flexibary, posilovací gumy a jiné.
Mimo hodiny cvičení se pravidelně scházíme na začátku sezóny, před Vánocemi a na konci sezóny v některé ze zdejších „osvěžoven“.
Také pořádáme výlety na kolech nejen do okolí Kralup.

Kde cvičíme: Tělocvična areálu Sokola v Kralupech nad Vltavou

Kdy cvičíme: středa (19.00-20.00 hod.)

Za kolik: 1 600 Kč/rok (dospělí, mateřská), 600 Kč/rok (důchodci)

S kým cvičíme:

Alena, Zdeňka, Jana