Senioři

Cvičitelky využívají pomůcky – overbaly, gymbaly, tyče, švihadla, flexibary, posilovací gumy a jiné.
Mimo hodiny cvičení se pravidelně scházíme na začátku sezóny, před Vánocemi a na konci sezóny v některé ze zdejších „osvěžoven“.
Také pořádáme výlety na kolech nejen do okolí Kralup.

Kde cvičíme: Tělocvična areálu Sokola v Kralupech nad Vltavou

Kdy cvičíme:  úterý (9,00 – 11,00 hod.)

Za kolik:  1000 Kč/rok

S kým cvičíme:

Helena Šarochová … úterý (9,00 – 10,00 hod.)

Květa Marsová … úterý (10,00 – 11,00 hod.)