Současnost

V květnu 2010 došlo ve výboru TJ. Sokol Kralupy pod vedením starostky Kateřiny Procházkové ke vzniku čtyř komisí:

  • propagační a vzdělavatelská
  • spravování budov a nemovitostí
  • ekonomická
  • cvičební

2011

Dvě žádosti o městský grant byly schváleny:

  1. příměstský sokolský tábor  „Cesta časem“
  2. rozvoj gymnastického oddílu pod vedením Marie Zdražilové

Vstupenky na sokolský ples „Pohádkové šibřinky aneb Sokolské království“ byly vyprodány do 14 dnů.
Vydali jsme velkoformátový sokolský kalendář 2012-2013.
Na bouřlivé VH se formou tajného hlasování rozhodovalo o prodeji kina Střed; prodej nebyl odsouhlasen.
Nově se cvičí Zumba.
V rámci Dnů Kralup uspořádal Jiří Kohl orientační běh nejen pro dospělé.
Zajímavý EKOZÁVOD – ekologické hrátky na sokoláku proběhly za spolupráceEko centra Kralupy.
V září v rámci sletové štafety uspořádala Petra Vanžurová atletické závody žactva.
V prosinci se konal I. Kralupský čtyřboj ve sportovní gymnastice.

2012

Po téměř 2 letech se otevírá zrekonstruovaný plavecký bazén v Kralupech a opět se začíná cvičit vodní aerobik, o který je obrovský zájem. Cvičí se 2x týdně pod vedením cvičitelek: Kateřiny Procházkové, Michaely Novákové, Hany Černochové a Aleny Michalcové.
BPPP přebírají po Jorice Malotínské cvičitelky: Michaela Honzů a Anna Bendíková.
Pro malý počet přítomných byla svolána náhradní VH (22.4.) již s delegačním principem.
Závodů všestrannosti župy Barákovy se úspěšně zúčastnily naše nejmladší gymnastky pod vedením Marie Zdražilové a Miluše Pokorné.
V květnu v Brandýse n. Labem jsme se  zúčastnily generálky XV. Všesokolského sletu, kde máme zastoupeny 2 skladby:
1. skladba: „Jonatán“ pro malé cvičenky s cvičitelkami Alicí Hakenovoua Miluší Pokornou a 2. skladba dorostenek a žen: „Nebe nad hlavou“ je zastoupena 8 ženami pod vedením Petry Vanžurové. Účast na sletu v Praze byla velmi úspěšná.
V srpnu se konal 2. příměstský sokolský tábor pro 31 dětí s názvem: „Cesta kolem světa“.
Školní rok byl zahájen atletickými závody žactva v rámci sokolení. Náš oddíl vedou cvičitelé: Jana Nová, Petra Holoubková a Aleš Kršík.
Strašidelné odpoledne přivítalo rekordních 210 dětí do 10 let v doprovodu rodičů.

2013

Tradičně již několik jet Sokol Kralupy spolupořádá s městem Kralupy Masopust. Letos se na sokoláku různých soutěží zúčastnilo 180 dětí.
Velmi úspěšné byly šibřinky s tématem: „Cirkus v Sokole“a navíc v průběhu plesuproběhla charitativní akce na pomoc Aničce z Prahy, která trpí Rettovým syndromem. Všechny akce i sběr víček organizoval cvičitel Roman Marsa.
Přebor župy Barákovy v závodech všestrannosti se konal v kralupském Sokole – plavání i atletické disciplíny byly zvládnuty na výbornou, organizace byla v rukou zkušené náčelnice Petry Vanžurové.
Červnové povodně přinesly značné škody celému Sokolu, jen díky prozíravosti naší sokolské starostky Kateřiny Procházkové, která začala vyklízet archiv z Jodlovny ve velkém předstihu, bylo zachráněno i nářadí z tělocvičny. Ale nezachránili jsme zrcadlový sálek, který prošel velkými úpravami, ani téměř novou podlahu v tělocvičně, která byla nahrazena podlahou litou. A tak se začalo cvičit až od konce září.
Dne 21.6. nás opustila naše cvičitelka Marie Lankašová, zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 66 let.
3. příměstský sokolský tábor již měl dva týdenní běhy pro 2×30 dětí s tématem: „Trosečníci na sokoláku“.
V září bylo zahájeno cvičení vodního aerobiku v plaveckém bazénu na Mělníce.
18.10. se konalo X. Strašidelné odpoledne.
V říjnu uspořádala župa Barákova společně se župou Podlipného tradiční zájezd k uctění památky obětí koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu. Za náš Sokol se zúčastnila vzdělavatelka Iveta Bendíková.
Každoročně jezdí cvičitelky a příznivkyně Sokola do Lázní Mšené, kde kromě lázeňských procedur vytvářejí prvotní program na šibřinky.
V Českém Brodě se konalo 3. setkání sokolských mužů a žen župy Barákovy, kterého se zúčastnily Katka Procházková, Iveta Bendíková a Helena Šarochová.
V prosinci se v tělocvičně konal III. ročník Vánočního kralupského čtyřboje ve sportovní gymnastice, kterého se také zúčastnila děvčataze Sokola Kunratice a Sokola Jaroměř. Naše gymnastky vedli: M. Zdražilová, M. Pokorná, P. Vanžurová a J. Pospíšil.
V tomto roce začala příprava na oslavy r. 2014 = 130 let od založení kralupského Sokola.

2014

Náš kralupský Sokol r. 2014 (17. července 1884) oslavil 130 let od svého založení.

  1. Den otevřených dveří (1.2.)  s pozváním členů Sokola i všech, kteří našímSokolem prošli (účast kolem 100 příznivců). Bývalý starosta Jaroslav Tomášek nám  odevzdal  ztracené  kroniky  našeho  Sokola  (1882,  1921).  Jsou  uloženy v kralupském muzeu jako sokolský depot.
  2. Oficiální akce (27.3.) – Oslava 130. výročí vzniku kralupského Sokola bylaspojená s vernisáží výstavy v kralupském muzeu, vydáním druhého almanachu pod  názvem:  „Pokračujeme  v tradici“  a  vznikem  filmového  dokumentu  o kralupském Sokole.

Podle Nového občanského zákoníku jsme se stali spolkem (pobočným) a byli jsme zapsáni do veřejného rejstříku spolků. Bylo zavedeno podvojné účetnictví.
Naše vnitřní stanovy se změnily na vnitřní směrnice.
Byly dokončeny opravy po povodni – fasády na tělocvičně, Jodlovně i bývalém kinu Střed (restaurace Bella)  a částečná oprava sklepa.
Byl pojištěn náš movitý majetek proti povodni (Kooperativa).
Vznikla orientační mapa Kralup s naší pomocí a z peněz grantu Města Kralup.
Byl podán grant společně s volejbalovým oddílem na opravu kurtů, nebyli jsme úspěšní.
Úprava webových stránek, T.J. Sokol Kralupy figuruje i na facebooku a máme také kontextovou reklamu.
Začali jsme pracovat se sportovně – komerční agenturou Multisport.
Zavedli jsme promítání outdorových filmů v tělocvičně – Expediční kameru.
Nominovali jsme člena Sokola na nejlepšího sportovce Města (Vojta Stránský z oddílu orientačního běhu).
Umístění „kešky“ v našem areálu se nezdařilo, protože v naší blízkosti jsou jiždvě umístěny a pravidla další nepovolují.
VH v roce 2013 schválila (v případě problémů s pronájmem) začít pracovat na prodeji bývalého kina Střed (nynější neprovozované restaurace Bella). Kino Střed bylo znalcem oceněno, byl vypracován energetický štítek a začalo se s inzercí prodeje.
V prosinci 2014 byla svolána mimořádná Valná hromada a ta za kupce vybrala firmu Queens Games. Další kroky pro prodej následovaly (oddělení Fotoateliéru J+V Tylšarovi, souhlas župy a ČOS s prodejem).
Připravuje se sestavení nové grantové a dotační komise, která bude pracovat od r. 2015.

Činnost oddílů a některé akce v r. 2014

Oddíly  gymnastiky,  orientačního  běhu  i  atletiky  si  vedly  velmi  dobře. Reprezentovaly  naši  jednotu  na  závodech  ve  svých  kategoriích,  dosahovaly pěkných výsledků při krajských, ale i celostátních závodech. Pochvala pro všechny trenéry – cvičitele.
Velkou radost nám dělali seniorky a senioři. Pod vedením zkušených cvičitelek máme  plnou  tělocvičnu  cvičících  nadšenců  v úterý  dopoledne  i  zdravotní tělocvik ve středu večer má stále naplněnou kapacitu.
V roce 2014 vzniklo nové cvičení hlavně pro mladší generace – kruhový trénink, který vedl Aleš Kršík.
„Břišní  pekáč“  (BPPP)  nám  stále  drží  vysokou  laťku  obtížnosti  díky  Ance Bendíkové.
Jóga prošla velkou proměnou – od nového roku cvičí jógu Martina Hamrová.
Stálice  s vysokou  kvalitou  cvičení  a  s plnou  tělocvičnou  cvičenek – to  jsou děvčata na pilates Renata Mayerová a Jiřina Vlčková.
Cvičení s flexibary, kde Katka Procházková hledá nové směry a nové pomůcky, má stále více zájemců. Velkou novinkou roku je cvičení SMS – spirální stabilizační systém dr. Smíška – cvičení s pružným lanem.

Akce:

Úspěšné  Šibřinky – „Co je české, to je hezké“; Krtečkovy závody; Pětiboj pro předškoláky  a  Orientační  běh  v rámci  Dnů  Kralup;  v  červnu  pak  Cesta  za pokladem pro dětské oddíly. Akce pro děti vzorně připravuje Alice Hakenová.
O prázdninách byl zahájen již 4. přísokolský tábor s tématem: „Z pohádky do pohádky“ ve dvou termínech.
V září jsme pořádali atletické závody v rámci týdne Move week.
Stále vysokou návštěvnost má  – Strašidelné odpoledne v říjnu.
Na začátku prosince u nás proběhly také náročné gymnastické závody.
Tradicí se stává, že na začátku kalendářního roku a na začátku školního roku vyhlašujeme 14-ti denní cvičení zdarma pro veřejnost. Je to proto, aby si všichni mohli vyzkoušet jiná cvičení, nebo se jen přijít podívat, co se na hodinách děje.