Současnost

Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou má bohatou historii. Byla založena v roce 1884 a s přestávkami funguje na sportovním a kulturním poli dodnes (tedy přes 130 let). Jsme největší sportovní organizací v Kralupech and Vltavou a zaměřujeme se na dětské složky.

Děti u nás sportují od nejmenšího věku (rodiče s dětmi) až do dospělosti. Počet našich dětí se pohybuje každoročně kolem 200 členů. Buďto jsou zařazeny v oddílech všestrannosti nebo ve sportovních oddílech. Děti trénují 1-3x týdně, podle jejich možností a účastní se nejrůznějších soutěží. V našich řadách jsme vychovali několik vyhlášených sportovců, kteří získali cenné umístění v mezinárodních i místních soutěžích.

Máme vyškolené cvičitele a cvičitelky pro dané oblasti sportu a všestrannosti, máme také svoje vlastní sportovní zázemí: dvě tělocvičny, zrcadlový sál a sportovní areál s atletickým oválem a hřištěm. Pro děti pořádáme dětské soutěže, soustředění i příměstské tábory. Naše dětské soutěže jsou určeny nejen pro sokolskou mladou generaci, ale i pro širokou veřejnost.

Mládež od nejmladšího věku učíme základním pohybovým dovednostem, připravujeme je pro ostatní sportovní oddíly v Kralupech nad Vltavou a vychováváme je se sportovním duchem a nadšením.

V naší tělocvičně a na hřišti cvičí nejen naše děti, ale i děti ze základní a praktické školy (dopolední hodiny).

Snažíme se vlastními silami a s podporou Města Kralupy nad Vltavou, MŠMT a Středočeského kraje o rozvoj sportu a kultury nejen v našem městě.