Historie v číslech

1884 – 15. červenec – založení Kralupského Sokola v restauraci U Holubů; první starosta – MUDr. A. Čtrnáctý; 62 členů

1886 – prvním náčelníkem Karel Štulík

1887 – odjíždí K. Štulík do USA, stal se cvičitelem amerických jednot

1890 – živelná pohroma – řeka Vltava se vylila z břehů; zničeno tělocvičné náčiní

1893 – položen základní kámen ke stavbě novorenesanční budovy – nová tělocvična

1894 – Fr. Jos. Pelc, učitel z Holubic, věnuje píseň Lví silou kralupské jednotě

1898 – vzniká moderní cyklistický kroužek, který se rozrostl v samostatný obor

1901 – Kralupský Sokol se stává až do r. 1920 ochráncem jednoty v Podmoklech

1909 – župní slet župy Podřipské + oslavy 25 let trvání kralupské jednoty

1913 – první letadlo přeletělo přes město, akci uspořádal TJ Sokol Kralupy i aviatik E. Čihák

1914 – přerušení Sokolského sletu v Brně (17.6.-29.6.); předzvěst 1. sv. války; sokolovna předána Červenému kříži

1915 – 1918 – činnost Sokola utichala

1918 – 28.10. – vystoupení Sokolů za vznik Republiky

1919 – opětovné slavnostní cvičení Sokolů; přikoupení bývalého statku U Jodlů

1921 – 1. župní slet v Kralupech s velkými oslavami, regatou na Vltavě a ohňostrojem

1924 – vznikají nové sokolské prapory (40. výročí vzniku Sokola) nové výbory: tenisový, pěvecký i zábavní – navázání na předválečnou tradici Šibřinek

20. – 30. léta – přestavění bývalé tělocvičny na Bio Sokol

1929 – vznik samostatného výboru pro stavbu Sokolského domu

1932 – 1933 – finanční krize dopad i na Sokol, peníze použity na pomoc sokolům bez práce a zrenovování tělocvičny v sokolském areálu

1932 – odhalena pamětní deska profesora Jana Křestitele Jodla Kralupského (1791-1869)

1934 – oslavy 50. výročí založení kralupského Sokola (šibřinky, koncert pěveckého sboru, dětská akademie, veřejné cvičení a letní slavnost)

1935 – předválečná činnost Sokola představovala cvičení a kulturní  akce

1936 – další plány výstavby nové tělocvičny; přípravy na X. všesokolský slet r.1938

1937 – zemřel T. G. Masaryk (Sokolové drží čestné stráže, účast na pohřbu) říjen: rozestavný běh Sokolů přes Kralupy–štafetové kolíky opatřeny černou páskou

1938 – účast na X. všesokolském sletu; mobilizace, tělocvična propůjčena vojsku

1939 – za ztížených podmínek probíhá stále cvičení

1940 – Němci zničili zařízení tělocvičny; ČOS zakázána; zákaz nošení odznaků; odstraněna pamětní deska ze sokolovny

1941 – Valná hromada zastavuje činnost Sokola; dokumenty a cenné předměty jsou uschovány po domácnostech; zápis v sokolské kronice končí slovy: “Sokolská idea žije a sokolský den opět přijde.”…

1942 – 1945 – tělocvičná sokolská činnost ustala; sokolům není dovolen vstup do jiných organizací

1945 – 22.3. – nálet na Kralupy – tragické následky na lidských životech, budovách i železnici

1945 – 20.6. – Sokol znovu zahajuje svou činnost

1946 – znovuodhalení pamětních desek; odhalení nové pamětní desky obětem nacismu z řad vojensko-sokolské odbojové skupiny

1947 – Memoriál kpt. Jos. Čermáka – štafetový běh na počest velitele místní Vojensko-sokolské skupiny odboje

1948 – I. ročník časopisu Podřipský Sokol; Kralupy – místo cvičení 1. okrsku na XI. slet; účast na XI. všesokolském sletu; zatýkání a vylučování z řad Sokola

1949 – okleštěný Sokol pokračuje v práci; činnost však stagnuje; Bio Sokol zestátněno

1951 – uspořádán Sokolský den, ale cvičení postupně upadalo

1952 – konec Sokola nejen v Kralupech

1968 – pokus o obnovení činnosti Sokola končí po 21. srpnu 1968  nezdarem

1989 – revoluční události po 17.11.  přinesly možnost svobodného života v naší republice

1990 – Sokol zahajuje znovu svou činnost; TJ Kaučuk předává tělocvičnu, Jodlovnu i venkovní areál Sokolu

1991 – Sokol Kralupy opět vstupuje do župy Podřipské

1992 – rok sokolský (130 let: vznik Sokola v republice;110 let: I. sokolského sletu – řízen M.Tyršem; 160 let od narození M. Tyrše a 170 let od narození J. Fügnera)

1994 – příprava a účast na XII. všesokolském sletu; kino „Sokol“ vráceno TJ Sokol Kralupy

1995 – do předsednictva župy Podřipské zvoleni kralupští Sokolové

1996 – v časopise Kralupský zpravodaj vychází seriál článků o historii sokolské jednoty v Kralupech (1884 – 1995) zpracovaný br. Čtvrtníčkem

1997 – vzrůstá činnost ženských složek; jubilejní 50. šibřinky – březen 1997

1997 – 1999 – opravena střecha kina Střed a soc. zařízení v tělocvičně; vybudovány šatny a soc. zařízení  pro volejbalový oddíl; dokončeno hřiště s umělým povrchem i běžecká dráha – vše za finanční podpory města, České rafinérské, fi MAKRA a TJ Sokol Kralupy

2000 – účast na XIII. všesokolském sletu

2000 – 2002 – rekonstrukce tělocvičny; fasáda Jodlovny, vybudování 2 hřišť; 1. webová stránka TJ Sokol Kralupy; nově: tanec pro dospělé, joga, atletika

2001 – sokolovna napadena dřevomorkou – nutnost nové rekonstrukce podlah atd.; účast 5 cvičenců z Kralup na zahraničním sokolském sletu v Detroitu v USA

2002 – 14.8. –  celorepubliková povodeň zničila areál Sokola; opětovná obnova veškerého zařízení  a areálu TJ Sokol Kralupy

2003 – TJ Sokol Kralupy přestoupil z župy Podřipské do Barákovy; v tělocvičně se opět cvičí

2004 – dokončen lehkoatletický sportovní ovál s oplocením, zprovozněna klubovna a malý zrcadlový sálek v Jodlovně; nové akce: Strašidelné odpoledne, Čertovský ples; přitažlivé cvičení – vodní aerobik v bazénu, orientální tanec

2005 – 5. 5. – v KaSS Vltava proběhla vzpomínková akce věnovaná hrdinům 2. sv. války; Sokol získal ocenění za odbojovou činnost

2005 – 3. 6. – poprvé se TJ Sokol účastní celoměstské akce: Dny Kralup; pestrý program na sokolišti, turnaj ve vybíjené pro děti a v ringo kroužcích pro dospělé

2006 – červenec – XIV. všesokolský slet v Praze; účast ve dvou skladbách

2007 – na Valné hromadě zvoleno nové vedení na léta  2007 – 2010; oslavy Masopustu, Krtečkův pětiboj, Dětský pětiboj

2008 – nutné opravy budovy kina Střed, části tělocvičny; úspěšné šibřinky z 60. let; nová spolupráce s Marinou Nelahozeves – Čarodějnická výprava; 1. dovolená se Sokolem v Chorvatsku; celoměstská akce: oslavy 80. let Masarykova mostu; nový oddíl: atletiky

2009 – kronikářka V. Schottenová předala kroniku M. Hoffmannové; nový oddíl: orientačního běhu

2010 – březen – na VH oceněny ses. I. Hurdíková a V. Schottenová; po volbách zvolen nový výbor se starostkou K. Procházkovou a činnost rozdělena do 4 komisí