Flexibary

Poslední hodina flexi-barů se uskuteční ve středu 26.6.2019.

Sraz před tělocvičnou bez cvičebního úboru v 18:00.

Těšíme se na Vás a čeká Vás milé překvapení.

Katka, Iveta a Lenka