Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 10.10.2019 na sokolský podvečer..

pozvanka-podvecer-v-muzeu-kralupy

Vážené sestry, vážení bratři,

každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku našich tragicky zesnulých bratrů a sester. V roce 2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší pozornost a přidejte se se svou župou či jednotou ke vzpomínkovým akcím.                      

Připomeňme si, co se 8. 10. 1941 událo v naší zemi. Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci. 

Vzhledem k tomu, že se Památný den sokolstva stal Významným dnem České republiky, bylo by hezké, aby 8. října členové Sokola i široká nesokolská veřejnost připnuli na oblečení jednotný symbol – sokolskou KOKARDU – s kovovým znakem Sokola. Kokarda je se sokolskou symbolikou spojena od založení spolku   v roce 1862. Stala se neodmyslitelnou součástí čapky pánského sokolského kroje i baretu u dámského sokolského kroje. 

Připnutím si kokardu 8. října na oblečení a nosit ji celý den, je vyjádřením symbolu sokolské perzekuce…a úcty k padlým Sokolům.