Aktuální vyjádření jednoty k nemoci COVID-19


T. J. Sokol Kralupy nad Vltavou se řídí aktuálním nařízením Bezpečnostní rady státu. Všichni členové nebo další cvičitelé a cvičenci, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, musí bezprostředně po svém návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu. Zároveň žádáme, aby tyto osoby po dobu 14denní karantény nenavštěvovali žádné cvičení či jiné akce pořádané naší organizací.
Děkujeme za pochopení