Komise

Výbor

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Kohl Jiří starosta 736 505 261 kohlj@cbox.cz
Lesáková Helena místostarostka, vedoucí stavební komise 731 705 722 he.les@seznam.cz
Bendíková Iveta vzdělavatelka,vedoucí propagační komise  723 142 970 iveta.b2@seznam.cz
Nová Jana náčelnice, vedoucí cvičební komise  605 332 787 jana_nova@email.cz
Bendíková Anna místonáčelnice anik.bendik@seznam.cz
Hakenová Alice  jednatelka  604 791 360 alhak@cmail.cz
Hampelová Alena pokladní 606 480 906 alena.hampelova@seznam.cz
 Nová Hana členka výboru  737 171 816  petrn01@seznam.cz
Rauchová Dagmar členka výboru 737 530 508 dasa.rauchova@gmail.com
Kohlová Zuzana účetní 721 971 742 zuzana.kohlova@email.cz
Procházková Kateřina členka výboru 602 454 288 katka.prochazkova@seznam.cz
 Mayerová Renata  vedoucí kontrolní komise 605 138 944  renata.may@seznam.cz
Holoubková Petra členka výboru 728 210 680 petra.holoubkova@gmail.com

Kontrolní a revizní komise

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Mayerová Renata vedoucí 605 138 944 renata.may@seznam.cz
Machotová Jana členka komise 737 944 102 jana.mach2@seznam.cz
Tůmová Zorka členka komise  728 408 745  zoratumova@email.cz

Ostatní nečlenové výboru

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Vojtěchovský Josef správce 604 280 815 vojtechj712@seznam.cz
Hojsák Štěpán úklid 731 842 098

Komise propagační a vdělavatel

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Bendíková Iveta vedoucí 723 142 970 iveta.b2@seznam.cz
Matesová Barbora členka komise 606 627 973 k.matesová@seznam.cz
Matějovská Marta členka komise 607 560 681 m.matejovska@email.cz
Procházková Kateřina členka komise 602 454 288 katka.prochazkova@seznam.cz
Honzů Michaela členka komise 607 830 219 vylezikova@seznam.cz
Šarochová Helena členka komise 720 624 050 helena.sarochova@seznam.cz

Komise spravování budov a nemovitostí

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Lesáková Helena vedoucí 731 705 722 he.les@seznam.cz
Vojtěchovský Josef člen komise 604 280 815  vojtechj712@seznam.cz
Kohl Jiří člen komise 736 505 261 kohlj@cbox.cz
Kučerová Martina členka komise 724 887 188 martina.kucerova@seznam.cz

Komise sportovní

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Nová Jana vedoucí 605 332 787 jana_nova@seznam.cz
Holoubková Petra členka komise 728 210 680 petra.holoubkova@gmail.com
Bendíková Anna členka komise anik.bendik@seznam.cz
Vanžurová Petra členka komise 732 317 712 vanzurova.p@centrum.cz

Komise ekonomická

Příjmení, jméno Funkce Mobil E-mail
Nová Hana vedoucí 737 171 816 petrn01@seznam.cz
 Kohlová Zuzana  členka komise  721 971 742  zuzana.kohlová@email.cz
Hampelová Alena členka komise 606 480 906 alena.hampelova@seznam.cz